• Soldatvägen 10, Falun

Montering av värja

  1. Börja med att sätta fast klingan i ett skruvstäd med tången uppåt.

  2. Skålen har en öppning för klingans tånge som sitter lite ur centrum. Öppningen har en kanal för klingans trådar som skall sitta på klingans ovansida så att trådarna kan gå igenom. Vissa skålar har flera trådkanaler för att kunna användas på både höger- och vänstervärjor, för sådana skålar hittar du rätt kanal genom att vrida skålen så att det är mest utrymme från öppningen nedåt och åt utsidan av handen (höger för högervärja, vänster för vänstervärja.

  3. För trådarna igenom skålöppningen och skjut på skålen på klingans tånge.

  4. För trådarna igenom insidan av skålkontaktens hållare, och igenom skålkontaktens trådhål. Vissa äldre skålkontakter har inte hål för trådarna och är då ej tävlingsgodkända: tävlingsgodkända skålkontakter har två separata hål, ett för varje tråd.

  5. Sätt in skålkudden och se till att trådarna ligger skyddade från fäktarens fingrar under kudden.

  6. Handtaget bör ha en kanal för trådarna på ovansidan. Trä på handtaget på klingans tånge och var uppmärksam på att trådarna hamnar trådkanalen. Skruva fast handtaget.

  7. Böj försiktigt de oskyddade trådändarna runt varsin av de två kontakterna (A och B) som sitter närmast varandra och skruva ihop kontakterna.