• Soldatvägen 10, Falun

Värja

header-material

Värja är det tyngsta av de tre vapnen inom fäktning, och den gren som förändrats minst från de dueller som utvecklades till tidig sportfäktning under 1800-talet. I värjfäktning är träffytan inte begränsad utan täcker hela kroppen, och endast stötar med värjans spets ger poäng.

Delar

En värja består i stora drag av 7 delar,

  • Knopp
  • Handtag
  • Skålkontakt
  • Skålkudde
  • Skål
  • Klinga
  • Spets

En knopp används med kavelhandtag för att ge motvikt till värjan och samtidigt hålla ihop delarna. Pistolgrepp använder istället vanligtvis en insexmutter för att hålla ihop värjan.

värjklinga i profil

Värjans klinga delas in i foible (svag), mitt, forte (stark), och tång.

Längst ut på klingan sitter spetsen, en mekanism i många delar som används för att kunna registrera giltiga träffar. Den del utav klingan som går in i handtaget kallas för tång. Den första tredjedelen av klingan efter dess tång, närmast skålen, kallas forte (stark). Den sista tredjedelen av klingan närmast spetsen kallas foible (svag), och utrymmet mellan forte och foible är klingans mitt. Längs ovansidan på klingan finns en skåra för de strömförande trådar som används för att registrera en träff med spetsen. Dessa trådar har en kontakt på änden inuti spetsen.

Skålen skyddar fäktarens hand och används för att deflektera motståndarens värja, inuti skålen finns skålkontakten som används för att koppla ihop fäktarens kroppskabel med trådarna i klingan för att kunna registrera träffar. En skålkudde skyddar trådarna inuti skålen från fäktarens fingrar.

Spets

diagram

De olika delarna i en värjspets (brittisk Leon Paul), och hur de sitter ihop.

Bilden ovan visar alla delar i en typisk värjspets:

  1. Spetstopp
  2. Spetshylsa
  3. Kontakt
  4. Viktfjäder
  5. Kontaktfjäder
  6. Spetsskruv

De två polerna i kontakten (C) är kopplade till registreringsapparaten på pisten genom fäktarens kroppskabel. När spetsen trycks in tillräckligt långt nuddar kontaktfjädern (E) kontaktens poler och kretsen sluts, vilket resulterar i att registreringsapparaten ger utslag för fäktaren genom en lampa och en ljudsignal.

Viktfjädern (D) måste klara av att lyfta ett minimum av 750 gram för att värjan ska vara godkänd att tävla med. Spetstoppen (A) måste kunna färdas minst 1.5 millimeter när den trycks in, och måste kunna färdas minst 1 millimeter utan att kontaktfjädern nuddar kontaktens poler och sluter kretsen.

För att säkerställa att en värja är godkänd att tävla med utförs inför varje match tre tester med värjan ikopplad i en registreringsapparat:

  • En 750 grams vikt sätts över spetsen och trycks ner så att en träff signaleras. Om vikten lyfts upp och träff ej fortsätter att signaleras är testet godkänt.
  • Ett mått på 1.5 millimeter skjuts in mellan spetstoppen och spetshylsan. Om måttet får plats är testet godkänt.
  • Ett mått på 0.5 millimeter skjuts in mellan spetstoppen och spetshylsan, och spetsen trycks ned. Om träff ej signaleras är testet godkänt.

Ledningar

kroppskabelskontakt värja

De tre olika ledningarna på en kroppskabel för värja.

Värjan använder sig utav tre elektriska ledningar: A, B och C. A och B är de ledningar som går till från spetskontaktens poler, genom kroppskabeln och slutligen in i registreringsapparaten. C-ledningen är jord, och utgör hela värjan (med undantag av den allra yttersta delen av spetsen, avskild med plast). På kroppskabeln och i värjans skålkontakt är det lätt att urskilja de olika ledningarna från varandra: A och B sitter tillsammans, medan C är avskiljd.

Montering

foto
1. Sätt fast klingan i ett skruvstäd med tången uppåt.
foto
2. Skjut på skålen på klingans tång, urgröpningen i skålens hål ska vara på klingans ovansida och trådarna ska gå igenom urgröpningen.
foto
foto
3. Trä på skålkontakten på klingans tång med trådarna på insidan av skålkontaktens hål så att de inte skadas, tryck sedan försiktigt trådarna mot skålen så att pekar uppåt från tången utefter skålens insida.
foto
4. Skjut på skålkudden och hantaget på tången, se till att trådarna ligger i urgröpningen på hantagets ovansida och inte skadas.
foto
5. Skruva fast handtaget på tången, var vaksam och se till att trådarna ligger kvar i handtagets urgröpning och inte skadas.
foto
6. Böj försiktigt trådarna på lämpligt sätt mot skålkontakten och skruva fast trådarna på varsin av de två kontakterna som sitter tillsammans. Trådarna ska ligga under skålkudden så att de är skyddade.