• Soldatvägen 10, Falun

Felsökning

Felsökning på pisten

Några viktiga förord angående felande utrustning under tävlingar:
Om du på pisten misstänker att din utrustning inte registrerar stötar som följd av träff utan signal ska du omedelbart begära att domaren testar din spets (om matchen inte redan är stoppad begär detta först genom att höja din fria hand). Om du själv testar spetsen till exempel genom att stöta mot golvet så kan inte domaren annullera eventuell mottagen stöt.

Notera att dessa steg täcker de vanligaste felen, och kan vid sällsynta tillfällen misslyckas.

Jordlampan lyser

Om jordlampan lyser utan att din spets är tryckt mot motståndarens vapen eller en jordad pist, eller blinkar till när du viftar med vapnet, innebär det att din A eller B-ledning kortsluts med C-ledningen. När det sker kommer dina stötar inte registreras.

  1. Koppla ur kroppskabeln från värjan: om lampan slocknar, eller inte längre blinkar till när du testar en annan värja, ligger felet i den utbytta värjan.
  2. Koppla ur kroppskabeln från vindan: om lampan slocknar, eller inte längre blinkar till när du testar en annan kabel, ligger felet i den utbytta kroppskabeln.
  3. Problemet ligger inte i din utrustning, utan i pistutrustningen på din sida av pisten.

Mottagen skålstöt registreras

  1. Koppa ur kroppskabeln från värjan, och be motståndaren trycka in sin värjas spets mot jord-polen på din kroppskabel. Om det inte registreras en träff ligger jordfelet i din värja.
  2. Koppla ur kroppskabeln från vindan och be motståndaren trycka in sin värjas spets mot jord-polen på din vindas kontakt. Om det inte registreras en träff ligger jordfelet i kroppskabeln.
  3. Problemet ligger inte i din utrustning, utan i pistutrustningen på din sida av pisten.

Träff registreras inte

  1. Koppa ur kroppskabeln från värjan, kortslut kroppskabelns A och B-ledningar genom till exempel värjans skål. Registreras träff ligger felet i värjan.
  2. Kortslut A och B på vindans kontakt om möjligt, testa annars steg 1 med en annan kroppskabel. Registreras träff ligger felet i (den första) kroppskabeln.
  3. Problemet ligger inte i din utrustning, utan i pistutrustningen på din sida av pisten.

Problemindikatorer och möjliga fel

Kommer snart