• Soldatvägen 10, Falun

Utrustning

Utrustningsrekommendation

Klubben har låneutrustning som kan användas och utrustning behövs inte köpas förrän du tränat i ett par år. När du bestämt dig för att köpa utrustning är det viktigt att ha koll på vilka säkerhetskrav som ställs på utrustningen om du ska tävla, men det kan naturligtvis också vara bra att ha rätt säkerhet även under träning. Beroende på tillgänglighet av låneutrustning från klubben och din egen ekonomi så kan du antingen köpa all utrustning du behöver på en gång, eller några delar i taget. Här är en rekommenderad ordning på inköp:

 1. Handske
 2. Kroppskabel
 3. Vapen
 4. Mask
 5. Fäktdress (fäktväst, underväst, byxor)

Det finns många tillverkare och återförsäljare av utrustning, några välkända tillverkare och svenska återförsäljare hittar du under fäktmaterial.

Utrustningskrav

Tävlingar inom Sverige har utrustningskrav fastslagna i Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser, här nedan är kraven för de olika åldersklasserna summerade.

Senior-, veteran-, junior-, kadettklass

 • Fäktväst 800N FIE-märkt
 • Underväst 800N FIE-märkt
 • Fäktbyxor 800N FIE-märkt
 • Bröstskydd för kvinnor
 • Mask 1600N FIE-märkt
 • Klinglängd 5

Äldre Ungdomklass

 • Fäktväst (800N FIE-märkt om underväst ej möter detta krav)
 • Underväst (800N FIE-märkt om fäktväst ej möter detta krav)
 • Fäktbyxor
 • Bröstskydd för kvinnor
 • Mask 1600N FIE-märkt
 • Klinglängd 5

Yngre Ungdomsklass

 • Fäktväst (800N FIE-märkt om underväst ej möter detta krav)
 • Underväst (800N FIE-märkt om fäktväst ej möter detta krav)
 • Fäktbyxor
 • Bröstskydd rekommenderat men ej obligatoriskt kvinnor
 • Mask
 • Klinglängd max 2

Miniorklass

 • Fäktväst
 • Underväst
 • Fäktbyxor
 • Bröstskydd rekommenderat men ej obligatoriskt kvinnor
 • Mask
 • Klinglängd 0

Vapenspecifik information