• Soldatvägen 10, Falun

Information

Klubbspecifik information

Generell fäktningsinformation

Svenska Fäktfurbundets tävlingsbestämmelser fastslår reglerna kring tävlande inom Sverige.

Åldersklasser

 • Miniorer: upp till 10 år
 • Yngre Ungdom (YU): 11-12 år
 • Äldre Ungdom (ÄU): 13-14 år
 • Kadetter (KAD): 15-16 år
 • Juniorer (JUN): 17-19 år
 • Seniorer (SEN): 20 år och över
 • Veteraner ÅK 40: 40-49 år
 • Veteraner ÅK 50: 50-59 år
 • Veteraner ÅK 60+: 60 år och över

Byte av åldersklass sker 1 juni (1 januari för veteranklasser) samma kalenderår man når den undre åldersgränsen i en klass. Fyller du 13 år i Oktober kommer du alltså byta klass till Äldre Ungdom i juni medan du fortfarande är 12. En fäktare är inte helt fast i den åldersgrupp han eller hon tillhör, utan yngre fäktare kan tävla i äldre klasser till och med Seniorer. Veteranklasser kan tävla i yngre klasser till och med Seniorer.

Tävlingslicens

Tävlingslicens krävs för att deltaga i mästerskapstävlingar och nationella rankingtävlingar (inklusive Masterstävlingar). En tävlingslicens löses för fäktarens faktiska åldersklass och gäller för en tävlingssäsong (1 juli till 30 juni) och kräver medlemskap i en SvFF ansluten förening.

Svensk tävlingslicens krävs för att lösa ut internationella licenser (FIE, EFC), men krävs inte för domare eller svenska medborgare stadigvarande utomlands.

Licensavgift:

 • Till och med Äldre Ungdom: 200 kr
 • Kadetter, Juniorer: 350 kr
 • Seniorer, Veteraner: 500 kr